Via bijgaande link vindt u de misintenties voor de maanden juli en augustus. Voor het opgeven van misintenties kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.