In Samenstromen heeft u al kunnen lezen dat de pastoraatsgroep en het pastoraal team hebben besloten om in onze parochiekern in het vervolg één weekendviering te laten plaatsvinden. De ene week op zaterdagavond (Oud Ade) en de andere week op zondagmorgen (Rijpwetering). Vanaf het eerste weekend in 2019 wisselt de locatie van de vieringen, zoals we dat al jaren gewend zijn, en gaan we op zaterdag naar Rijpwetering en op zondag naar Oud Ade.

 

Deze verandering gaat in per 7 juli. Dat betekent:

  • zaterdag 7 juli om 19.00 uur de viering in Oud Ade (voor beide dorpen)
  • zondag15 juli om 9.15 uur (!!) de viering in Rijpwetering (voor beide dorpen).

En dan om en om in dit ritme.

 

U ziet dat ook gelijk de aanvangstijd op zondag weer wijzigt van 11.15 uur in 9.15 uur.

Plaats en tijd van de vieringen kun u steeds vinden in het rooster achter in de Samenstromen en op de website.

De pastoraatsgroep