Nogmaals wijziging kerktijden !!!!

Vanaf 8 juli, zal de kerktijd wekelijks gaan wisselen.

De ene week om 9.15 uur, de andere week om 11.15 uur.

Dat vraagt even opletten en wat vaker in het rooster achterin de Samenstromen kijken.
In de voorgaande jaren had de kerk van Hoogmade een vaste tijd voor de viering van zondagmorgen. Het laatste jaar was dat om 9.15 uur. In een gesprek met vertegenwoordigingen uit de parochie werd duidelijk dat men de voorkeur gaf aan wekelijks wisselen. Dat geeft meer ruimte aan de koren, musici, kosters, misdienaars en acolieten.
Met elf kerken in de federatie en vijf pastors, aangevuld met enkele emeriti-pastors en lekenvoorgangers, kan het niet anders dan in de ene kerk vroeg en in de andere kerk laat de viering te hebben. Past de tijd u een keer niet, u bent altijd welkom in één van de andere kerken.

Marjo Hoogenbosch, pastoraal werker