De actie Kerkbalans, die in de winter werd gestart, leverde veel toezeggingen op voor een financiële bijdrage aan onze eigen parochiekern.  

Mocht u de door u toegezegde bijdrage nog niet overgemaakt hebben, mogen wij u daar dan even aan herinneren?  U maakt er in ieder geval onze penningmeester erg blij mee!