Containers

In de afgelopen periode is er weer een container gevuld en verzonden. Op 6 februari zijn materialen voor projecten in Kasese, Uganda vertrokken richting Afrika. Daar worden de goederen door Caritas bezorgd bij de projecten. In Kasese zijn opvallend veel projecten die door vrouwen worden aangestuurd. Veel kleine groepjes van zeer initiatiefrijke vrouwen, die naaiateliers beginnen en kleinschalige landbouwbedrijfjes opstarten.

Projecten

Caritas Mbeya heeft vele projecten onder haar beheer. Eén ervan betreft het eigen kantoor van Caritas. Van daaruit worden allerlei hulpverleningsprocessen opgestart en gecoördineerd, waaronder die van Vraag en Aanbod. Voorlichting over projecten wordt op het kantoor in Mbeya gegeven, maar men trekt ook het veld in om daar projecten te starten en te monitoren. Audiovisueel ondersteuningsmateriaal, een beamer bijvoorbeeld, is daarbij erg zinvol. Administratieve hulpmiddelen, zoals computers, zijn ook onmisbaar. Het grote probleem bij een dergelijk kantoor is dat er veel te weinig geldelijke middelen zijn om dergelijke apparatuur te kopen. Zij zijn afhankelijk van de kerkelijke subsidies en die zijn niet hoog. Daarom gaan er vanuit Nederland gereviseerde apparaten richting

Een ander project betreft een atelier in een klooster in Mbeya waar zusters en jonge vrouwen een opleiding krijgen in het maken van liturgische gewaden voor priesters in het bisdom. Veel parochies hebben nauwelijks geld voor de aanschaf ervan: een kazuifel kost ongeveer 40 euro. In het atelier denkt men dit voor de helft van de prijs te kunnen maken. Met behulp van naaimachines kan het atelier een goede start maken, en zelfs op andere plaatsen in het zeer grote bisdom nieuwe ateliers voor hetzelfde doel oprichten.

Jeanne Borst