Woensdag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming wordt om 19.00 uur gevierd in Aarlanderveen, u bent van harte welkom. Bij ons komt dan de woensdagavondviering te vervallen.