Zoals bekend is de kerk ook op de zondagen na de zaterdagviering open vanaf 10 uur. Hetzij voor een kleuterviering hetzij voor aanbidding in de zijkapel. In de zomerperiode zal de kerk helaas niet open kunnen zijn voor aanbidding, omdat in de vakantietijd geen mensen beschikbaar zijn. Waarschijnlijk zal het in die periode ook niet zo’n storm lopen. Na de vakantie[periode proberen we weer om toch elke zondag open te zijn. Soms laten we een mooie mis horen op de achtergrond. Dus 15 juli, 5 en 26 augustus is de kerk helaas gesloten.

BCP