10 juni hebben we gezongen tijdens de laatste gezinsviering van dit seizoen.

We hebben op zondag 24 juni een koffieconcert verzorgd. Daarna zijn we op stap geweest met het hele koor.

Om hiervan bij te komen hebben we de repetitie van 26 juni overgeslagen. Maar…3 en 10 juli gaan we nog gezellig zingen met elkaar. Een mooie kans om eens vrijblijvend mee te komen doen. Dan kun je ervaren hoe gezellig het is. Misschien wil je na de vakantie dan wel met ons mee komen doen…

Hoe het na de vakantie gaat lopen? We weten het nog niet.

We willen heel graag doorgaan. Aan de huidige leden zal het niet liggen, maar we hebben echt nieuwe leden nodig! Jullie, kinderen én ouders, laten ons, en de parochiegemeenschap, toch niet in de steek???? We willen in oktober ons 49-jarig bestaan vieren. Daar wil je toch bij zijn! En hoe mooi zou het zijn als we de 50 jaar halen!

Dinsdag 4 september zijn wij er weer klaar voor. Om 19.00 begint de eerste repetitie na de vakantie. Schroom niet, kom gerust (nog) eens met ons meedoen. Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom.

Dus…vind je zingen leuk? Weet dat je welkom bent!

Dinsdagavond 19 – 20 uur in het Parochiehuis.

Maar eerst genieten van een hopelijk zonnige vakantie.

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi Nieuwkoop