Tijdens een bijeenkomst op zaterdag 30 juni spreken Mgr. Van den Hende en zuster Maria Nadiya ssvm over de eucharistie en eucharistische aanbidding. Zij doen dit tijdens een ontmoeting in Den Haag vanwege het Jaar van Gebed. “De bijeenkomst is bedoeld om het houden van eucharistische aanbidding in de parochies te stimuleren en op deze bijzondere manier het gebed gaande te houden”, schrijft Mgr. Van den Hende in een brief aan priesters, diakens en pastoraal werkers, leden van parochiebesturen en andere parochianen.

De brief werd verstuurd enkele dagen nadat de Kerk op 3 juni het Hoogfeest van Sacramentsdag vierde. Tijdens het angelusgebed in Rome zei paus Franciscus die dag: “Als wij ons voeden met het Lichaam en Bloed van Christus, worden wij aan Hem gelijkvormig, ontvangen wij zijn liefde in ons.”

Mgr. Van den Hende: “Het vieren van de eucharistie wordt door het Tweede Vaticaans Concilie ‘bron en hoogtepunt’ genoemd (Lumen Gentium 11). Na afloop van de viering van de eucharistie wordt het heilig sacrament bewaard, in het besef dat Christus blijvend aanwezig is. Bidden bij het tabernakel en het aanbidden van de Heer in het sacrament betekent dat je met Christus in gesprek gaat en biddend met Hem verbonden wilt zijn.”

De inleiding van de bisschop op 30 juni heeft als thema “Jaar van Gebed: verbinding tussen eucharistie vieren en eucharistische aanbidding”. Zuster Maria Nadiya zal spreken over: “Waarom is eucharistische aanbidding belangrijk in parochies en wat is er voor nodig?” Zo geeft de bijeenkomst op 30 juni antwoord op de vraag naar het waarom, wanneer en hoe van eucharistische aanbidding.

De bisschop nodigt parochies en belangstellenden van harte uit voor de bijeenkomst, waaraan ook een moment van eucharistische aanbidding en de viering van de eucharistie is verbonden.

De aanbidding van het heilig Sacrament en de eucharistieviering veronderstellen elkaar, preekte paus Benedictus XVI in 2012 op Sacramentsdag. “De ontmoeting met Jezus in de heilige Mis realiseert zich werkelijk en ten volle wanneer de gemeenschap in staat is te erkennen dat Hij in het sacrament in zijn huis woont.”