Op dinsdag 26 juni wordt er weer een seniorenviering gehouden. Het thema is op dit moment nog niet bekend,

dat wordt via het mededelingenblad gemeld. Het belooft weer een mooie ochtend te worden. De viering begint

zoals elke dinsdag om 9.00 uur met een eucharistieviering, daarna koffie of  thee met iets lekkers, gevolgd door de

presentatie van het thema. De ochtend wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Rond 12 uur kan iedereen weer huiswaarts gaan.