Op zaterdag 23 juni  vieren we in onze parochiekern het patroonsfeest van de Heilige Johannes. En dat is toch waarlijk niet de geringste onder de heiligen die we kennen.  Johannes, die opriep tot bekering en die zei: “Na mij komt nog iemand die veel belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard om schoeisel los te maken.”  Het is een ondankbare taak om iets aan te gaan kondigen, wat voor alle mensen iets ondenkbaars is. Wie is die iemand dan? Wat kunnen we van die iemand gaan verwachten?  Waarom moet ik mij eerst gaan bekeren? Mijn leven loopt toch lekker zo?

Aan Johannes de taak om de mensen met de neuzen de goede kant op te krijgen en waarlijk te geloven in de komst van de Messias.  Zo’n heilige hebben wij als parochiekern toebedeeld gekregen. Iemand die zijn hele leven opofferde om de boodschap van de komst van Jezus bekend te maken.
Zijn dag mogen we daarom vieren met grote blijdschap.

Hoewel we normaal gesproken na de viering koffiedrinken op de zondagen, doen we dit nu op zaterdagavond, op het feest van Johannes Geboorte.
Het Caeciliakoor zal zijn beste beentje voorzetten, de koffie zal voor u klaar staan met wat lekkers erbij.

Kortom, u bent van harte uitgenodigd.