Nu 10 jaar geleden was het nieuw: KiCaLa, Kinder Catechese Langeraar. Een nuttig vervolg op de eerste communie voorbereidingen waar kinderen bezig waren met kerk en geloof (nu het Anker project) in de leeftijd tot het H. Vormsel. We zijn bezig met catechese, samen bidden, knutselen, speurtochten…en nóg is het leuk…

We hebben altijd het voorrecht gehad van kinderen die gemotiveerd, enthousiast, open en eerlijk waren. Maar 10 jaar later zijn de kinderen uit de eerste jaren volwassen geworden. Ook mijn kinderen zijn de leeftijd tussen communie en vormsel ontgroeid. Tijd voor vernieuwing, ook in de leiding. Met heel veel enthousiasme zeg ik: gun het jezelf met deze kinderen op pad te gaan, het is een prachtige leeftijd. Misschien kan je drijfveer zijn dat je het in ieder geval voor je eigen kind(eren) doet, of voor jezelf. Ik heb er zeker zelf ook veel van geleerd en heb er prachtige vriendschappen aan over gehouden.

Welk enthousiast groepje ouders wil de leiding van KiCaLa overnemen? (Evt. met ondersteuning van de huidige, afscheidnemende leiding)? Voor ons een deur dicht, voor jou/jullie een deur open? Mocht je vragen hebben, bel me gerust.

Namens de huidige leiding (Corine Dobbe, Sandra Versluis, Stephanie Kouwenhoven), Liesbeth van Woudenberg tel. (0172) 53 89 68 of (06) 28 25 62 86