Tijdens de Adventsactie zamelden de MOV-groepen van de Claraparochie geld in voor cursussen tot naaister voor jonge Afrikaanse meisjes. De MOV-groep Nieuwkoop kreeg een aanbod. ā€Ik heb nog een naaimachine over, kunnen jullie daar wat mee?ā€ Daar is men op ingesprongen. Een bliksemactie werd opgezet. In de afgelopen maanden heeft men 25 naaimachines ontvangen. Die zijn ingeleverd bij stichting Gered Gereedschap.