Taize viering zondag 10 juni 

in de Gereformeerde kerk PKN aan de achterweg in Nieuwkoop

Op zondag 10 juni organiseert de werkgroep Taizé vieringen van de Hervormde en Gereformeerde PKN gemeente in Nieuwkoop weer een Taizé viering. Ditmaal in de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg. Aanvang 18.30 uur.

Het is een viering van zang en meditaties, stilte en gebed.  De viering zal worden voorgegaan door een goede bekende, Ds Corinne Groenendijk. Zij is goed bekend en ervaren met het reilen en zeilen in Taizé. Iedereen is van harte uitgenodigd deze gebedsviering mee te vieren.

We gaan prachtige Taizé liederen zingen waarvan enkele misschien bekend zijn en enkele andere minder bekend zijn. De liederen worden soms in hun originele taal gezongen, soms in het Nederlands. Die korte liederen worden misschien wel 5 of 7 keer herhaald om de verbinding tussen mond, hoofd en hart ruimte te geven. Ook de stilte moet inspireren tot meditatieve inkeer en zingend bidden. Iedereen krijgt de gelegenheid om een kaarsje te ontsteken onder het zingen van een meditatief gezang, ten teken van het feit dat wij kinderen van het licht zijn.

Wilt u voor de viering kennis maken met de liederen? Een uur voor de viering, dus om 17.30 uur gaan we o.l.v. Saskia ten Have wat inoefenen en u bent welkom om mee te oefenen.

Kom dus allen en proef de sfeer en beleef de stilte. Na de viering zal er koffie en thee zijn.