Beste parochianen van Nieuwkoop,

Wat fijn dat het Liliane fonds getuige mocht zijn van deze blijde gebeurtenis met 16 communicanten op 15 april 2018.

Deze kinderen hebben de afgelopen maanden hun beste beentje voortgezet om te laten zien dat ze er ook bij horen. Ook de kinderen die het Lilianefonds met hun hulp kan helpen willen erbij horen.

Door het ophalen van € 343,59 kunnen we daadwerkelijk het leven van Anshu, Daouda en Jeffrey verbeteren.

Als we denken aan operaties, fysio, logopedie, schoolboeken en andere ondersteuning dan denken we heel vaak aan forse bedragen. Maar in ontwikkelingslanden kunnen we met een bescheiden bedrag van gemiddeld € 150,– een kind een jaar lang helpen. Maar zoals u zult zien is soms ook een lager bedrag al genoeg om het leven van een gehandicapt kind aanzienlijk te verbeteren.

Op de oproep van de pastoor voor een zachte deurcollecte is spontaan goed gereageerd. Een verbazingwekkende € 380,– kon worden toegevoegd aan de opbrengst van de communicanten.

Het Lilianefonds is daar heel erg blij mee en dankt u hartelijk namens de kinderen.

Wilt u weten wat we hier mee kunnen doen, kijk dan op de website www.lilianefonds.nl

Hartelijk dank,

Hans van Staveren Vrijwilliger Lilianefonds.