Op de basisschool Kleine Wereld  in Leimuiden werd op Witte donderdag een markt gehouden , die ook door pastor Bosma werd bezocht. De leerlingen hebben met hun actie op het schoolplein met elkaar het bedrag van €385,50 opgehaald. Een geweldig succes.
Fantastisch dat de leerlingen zich zo hebben ingezet. Namens de Vastenactie van de Sint Jan de Doperkern super bedankt.
De kinderen van de groepen 5-6 en 7-8 van de basisschool de Kinderarcke in Rijnsaterwoude hebben ook allerlei activiteiten ondernomen en klusjes gedaan voor het project in Zambia. Anneke Bosma van de vastenactie van de Sint Jan de Doper parochiekern kon het mooie bedrag van € 115,50 op komen halen. Heel hartelijk dank voor jullie inzet voor de Vastenactie.
De solidariteitsmaaltijd bracht € 325,00 op de plantjesactie heeft € 125,00 opgebracht. De bus achter in de kerk was ook dit jaar weer gevuld met de vastenzakjes of contant geld en dat was maar liefst tezamen € 315,00.
Dit alles bij elkaar is het een mooie opbrengst van € 1265,55. Daar komt een deel van de paascollectes en het geld wat per bank wordt overgemaakt nog bij. Iedereen heel hartelijk dank voor deze  financiële steun in de rug voor het Households in Distress-programma van De Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria in Zambia.