In het Pinksterweekend (19-22 mei) beleeft de St. Jan de Doper kerk weer een jongerenuitwisseling. Duitse Konfirmanden en hun begeleiders bezoeken ons in het kader van de Priester Hendrik vriendschapsband tussen Kaag en Braassem en Das Alte Land.
Het was Priester Hendrik die in de 11e eeuw leiding gaf aan de ontginning van de poldergebieden van Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Zijn standbeeld staat levensgroot in Rijnsaterwoude. En toen de klus hier was geklaard, trok hij in het jaar 1113 met vele streekgenoten naar Das Alte Land (een gebied ten zuidwesten van de rivier de Elbe) om ook daar het moeras te veranderen in polderland en tevens vele dorpen en kerken te stichten. In Steinkirchen staat eenzelfde gigantisch standbeeld. Eigenlijk was Priester Hendrik de eerste exporteur van Hollands Watermanagement.
In 2017 waren wij met een grote groep afgevaardigden uit onze dorpen te gast in Das Alte Land. En nu brengen de mensen uit Das Alte Land weer een tegenbezoek. De Konfirmanden zijn plm. 17 jaar. De jongeren en hun begeleiders logeren in gastvrije gezinnen in Leimuiden en Rijnsaterwoude.

Op 1e Pinksterdag zullen de Duitse jongeren samen met het Koor Akkoord zingen in de woord- en communieviering. Ook staat een gezamenlijk bezoek van Nederlandse en Duitse jongeren aan Amsterdam op het weekendprogramma en een fietstocht door het land van Priester Hendrik.

De deurcollecte op 1e Pinksterdag is om mede de kosten van dit jeugd-uitwisselingsweekend te dragen.