Van vrijdagavond 15 tot en met zondagmiddag 17 juni vindt een kloosterweekend voor gebedsleiders plaats. Het kloosterweekend wordt verzorgd door twee ervaren begeleiders, Marlène Falke-de Hoogh en Paulus Falke. Deze verdiepingsdagen worden gegeven aan de hand van de Bijbelteksten die door het leesrooster voor dit weekend worden aangereikt (jaar B, 11e zondag door het jaar).

Als werkvorm wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode van de Lectio Divina, ‘de geestelijke lezing’ of ‘het biddend lezen’. Daarnaast zijn er meer verstillende werkvormen en ruimte om te komen tot verdieping en samenspraak. Bijvoorbeeld door een wandeling in de nabij gelegen paleistuin.

Het kloosterweekend voor gebedsleiders vindt plaats in het Willibrordushuis, het stadsklooster van de broeders van St. Jan te Den Haag. Door de dagen heen wordt de dagorde van de broeders van Sint Jan gevolgd. De deelnemers zijn uitgenodigd om zich bij het koorgebed en de vieringen aan te sluiten.

Voor de kosten van deelname en verblijf wordt een bedrag van € 95 per gebedsleider gevraagd. De nota wordt aan het parochiebestuur aangeboden. Het is daarom goed hierover van te voren contact te hebben met het parochiebestuur. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst.

Gebedsleiders kunnen zich opgeven vóór 1 juni bij de Pastorale Dienstverlening, Monique Meeussen, via E-mail pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of via het formulier (aanklikken) op de site van het bisdom.