Op 9 en 10 maart jl. heeft de leiding van de zomerkampen vanuit het bisdom Rotterdam een startweekend gehad. Ze kwamen bij elkaar in het Willibrordushuis in Den Haag. Dit weekend is elke jaar de start van de voorbereiding van de zomerkampen.

De sfeer was uitstekend. De vrijdagavond werd gebruikt om een kennismakingsspel te doen. Een deel van de leiding is nieuw, maar ook voor degenen die al eerder meegingen is het goed om elkaar op een andere manier te leren kennen. Een belangrijk onderdeel van het weekend was het bespreken van het inhoudelijke thema. Elk jaar wordt een thema gekozen uit de bijbel dat de hele week met de deelnemers meegaat. Zowel in de dagopening als in de dagsluiting, maar ook in de spelonderdelen. Zelfs in het menu. Dit jaar is het thema ‘Zeg ’t voort!’,  aan de hand van de roeping van Paulus.

Heeft u zelf kinderen in de leeftijd tussen 8 en 17 jaar of kent u kinderen in uw parochie in die leeftijd? Maak de kinderen en hun ouders attent op de flyer ‘Zomerkampen’ (pdf).

Dit is een mooi initiatief door de combinatie van catechese, samen vieren en een gezellig week met andere kinderen die geloven.

Informatie: www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen