In januari 2019 worden de Wereldjongerendagen gehouden in Panama. Er wordt een landelijke reis georganiseerd. Het kernteam is druk bezig met de nodige voorbereidingen. In de flyer ‘Discover!’ (pdf) leest u er alles over.

Ook zal er een thuisblijfweekend worden georganiseerd voor alle jongeren die niet mee kunnen naar Panama. Schrijf de datum alvast in je agenda!  Dit weekeinde vindt plaats van vrijdag, eind van de middag, 25 januari 2019 t/m zondag 27 januari 2019. Het weekend zal worden gehouden op Ameland.

Informatie

Houd onderstaande site in de gaten en let op Facebook: jongerenpastoraat bisdom Rotterdam

I.  wjd.jongkatholiek.calago.nl