Hoogfeesten in de katholieke kerk kennen hun voorbereidingstijd. Zo heeft Kerstmis de Advent en Pasen de Veertigdagentijd.
Voor Pinksteren bestond er eigenlijk niets.

25 jaar geleden heeft de toenmalige deken van het dekenaat Alphen a.d. Rijn, L.P. Peeters, aan deze voorbereiding gestalte gegeven door een Pinksternoveen in het leven te roepen .In navolgingen van de leerlingen van Jezus komen wij gedurende negen dagen bij elkaar voor een woord- en gebedsviering, waarin leden van de liturgische werkgroepen voorgaan. Om net als de leerlingen van Jezus met elkaar biddend, zingend en luisterend naar Zijn woord, ons voor te bereiden op de komst van de heilige Geest.

Dit jaar een Pinksternoveen met een feestelijk tintje, want we vieren de 25e editie van deze noveen.
Er is gekozen voor het thema: Zijn Geest, mijn vuur, waarin de vrijwilligers uitgenodigd worden uitdrukking te geven aan hoe zij geïnspireerd zijn en blijven door de H. Geest en wat Hij voor hen betekend.
De eerste (gezamenlijke) viering van deze Pinksternoveen vindt plaats op vrijdag 11 mei om 19.30 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Vervolgens lopen de vieringen langs 2 routes door het Groene Hart, met als feestelijke afsluiting een gezamenlijke slotviering op zaterdag 19 mei om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn, waarin Pastor L.P. Peeters zal voorgaan.

Wij willen u allen van harte uitnodigen deel te nemen aan deze noveen, om één of meerdere avonden met ons mee te trekken. U zult verrast worden door de diversiteit en de creativiteit waarmee de vieringen tot stand zijn gekomen. Na afloop van iedere viering is er ook gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee.  U bent van harte welkom!!

Een overzicht van de vieringen vindt u op de website https://www.sintjandd.nl/h/

Noteer ze alvast in uw agenda en graag tot ziens!