Al sinds eeuwen is de meimaand toegewijd aan de heilige maagd Maria, de moeder van Christus. Ook in onze H.Adrianuskerk bidden we dan weer de rozenkrans op de donderdagavonden om 19.00uur, ook op de avond van Hemelvaartdag. Bij het Maria-altaar, waar zij iedereen met open armen uitnodigt zijn/haar zorgen of dankbaarheid bij haar te brengen, gedenken we haar leven en haar relatie met God en met Jezus. Tussen de ‘tientjes’ roepen we haar voorspraak in voor de noden van deze wereld.

Op donderdagavond 17 mei vindt het rozenkrans bidden géén doorgang, want op die avond wordt een pinksternovene-viering gehouden in onze Langeraarse kerk (om 19.30uur). Het is dit jaar al voor de 25e keer dat er tussen Hemelvaart en Pinksteren negen opeenvolgende dagen gebeden wordt om de komst van de Geest, elke avond in een andere kerk in de buurt (er zijn twee kringen). De locaties vindt u elders in Samenstromen en te zijner tijd ook op de posters in de kerk. U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere bijeenkomsten aanwezig te zijn om zo, in dit ‘Jaar van Gebed’, onze verbondenheid-in-geloof met elkaar en met Maria en Christus te versterken. Van harte aanbevolen!