Ons wijkcontact bestaat in mei 20 jaar. Dit lustrum willen wij graag vieren met een samenkomst rondom Maria op vrijdag 11 mei. n het bijzonder nodigen wij de oudere parochianen uit  sámen met ons te komen vieren. Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom in onze prachtige kerk. U krijgt een kopje koffie of thee en om 15.00 uur begint de samenkomst rondom onze hemelse moeder Maria. De heer Rob Aupers vertelt ons over Maria en samen bidden en zingen wij tot haar. Na dit gedeelte sluiten wij de middag af met een drankje en een hapje. Wilt u hierbij aanwezig zijn, u bent van harte welkom!