Soms ontstaan er activiteiten en soms verdwijnen ze weer. Zo ook met de kinderwoorddienst in onze Langeraarse parochiekern. Natuurlijk zit er iets droevigs aan. Jonge gezinnen, ook hen van wie hun kind eerste H. Communie hebben gedaan, komen niet of zelden naar de kerk. Ik vind dat vooral jammer voor de kinderen. Zij missen daardoor iets belangrijks, namelijk deel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap en vertrouwd raken met Jezus Christus en de sacramenten. De leiding van de kinderwoorddienst kon op deze wijze eigenlijk niet verder. Dan is het inderdaad tijd om te stoppen. Wellicht dat in de toekomst met bepaalde feestdagen er een ad-hoc kinderwoorddienst aangeboden kan worden, maar daar zal de pastoraatgroep zich over moeten buigen. De kinderwoorddiensten stoppen per 1 juli. In ieder geval wil ik de parochianen die deze kinderwoorddiensten heel lang of korter hebben verzorgd heel hartelijk danken.

Door: Diaken André van Aarle