Ongeveer 90 mensen uit de kerken van Zevenhoven en Nieuwveen hebben meegedaan aan de Passietocht. Hoewel het weer niet echt meewerkte, was het merendeel met de fiets gekomen.
De start was in de prachtig vernieuwde Dorpskerk in Zevenhoven. “Wie zeggen jullie dat Ik ben” vroeg Jezus aan zijn vrienden …. en ook aan ons. Hoever zijn we bereid Hem als onze Messias te zien? Dit thema werd omlijst door een stukje toneelspel en een zangeres die begeleid werd door twee gitaristen.
In de Heilige Nicolaaskerk las pastoor Van Aarle het Bijbelgedeelte over de verloochening van Petrus. Daarna moesten de deelnemers ‘een elfje’ maken; een gedicht van 5 regels, te beginnen met één woord op de eerste regel, twee woorden op tweede regel, drie op de derde, vier op vierde en weer één woord op de laatste regel. Daarbij moesten woorden gebruikt worden die voorkomen in het gelezen Bijbelgedeelte zoals verloochening, geloof en doorgaan.
Vervolgens werd in De Ontmoetingskerk het gedeelte gelezen over verhoor van Jezus door Pilatus. Deze vertegenwoordiger van de keizer in Rome weet zich gaan raad en laat de keus aan het volk; Jezus vrij of Barabbas. Ook hier werd van de deelnemers actie gevraagd. Aan de hand van 10 vragen moest een keus gemaakt worden tussen ‘ja’ en ‘nee’; een bezinningsmoment!.
De tocht werd afgesloten in de Johannes de Doperkerk in het Noordeinde. Daar werd het verhaal van de kruisiging en de dood van Jezus gelezen. Veel componisten hebben in deze dramatische gebeurtenis aanleiding gezien prachtige muziek te componeren. Er werden drie muziekstukken ten gehore gebracht waarin zowel het lijden, het verdriet van Maria als de opstanding doorklonken.
Na afloop werd er in de Oranjerie bij de kerk koffie geschonken en kon er nog wat nagepraat worden. Wat mij betreft een mooie en zinvolle traditie om als gelovigen van verschillende kerken dit gebeuren op je te laten inwerken.
Een deelnemer; Jan Vervark