Dit jaar hebben we mogen sparen voor Zambia, het project in Mbala in het uiterste noorden.  Het wordt uitgevoerd door de Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria.  De congregatie heeft de zusters opgedragen ’te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’. Vanuit die opdracht gingen de zusters de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families.

Hiervoor is opgebracht: melkbus € 259,55,  collecte € 290,00, soberheidmaaltijd  € 241,00, planten verkoop € 315,10,  

samen € 1.106,55. 

Hartelijk dank namens getroffen families en de Zusters!

MOV –  Jan Koot en Gerard van den Ham.