Vastenactie 2018: Doen wat niemand doet.

Dit jaar heeft de Vastenactie ons meegenomen naar Zambia, waar de zusters van het heilig hart van Jezus en Maria zich al jaren inzetten voor mensen die te kampen hebben met een HIV-infectie.

Zij doen wat niemand wil doen en gaan waar niemand gaat. Wij zijn trots op het feit dat wij van uit Nieuwkoop de zusters niet in de steek hebben gelaten en ook niet de mensen die door hen geholpen worden. Wij als gemeenschap zijn naast hen gaan staan en hebben met onze gulle giften gedaan wat wij van hieruit konden doen. Wij hopen dat God omziet naar al het werk dat gedaan is en doet waar Hij zo goed in is. Wondertjes. De een na de ander.

Dus nogmaals dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan deze Vastenactie.

Over de Pelgrimstocht, die ook in dit kader werd georganiseerd in onze contreien, kunt u elders in dit blad een mooi verslag lezen,

Namens onze MOV-werkgroep, Peter  en Tineke