INTENTIES (vervolg)

Er worden regelmatig gebedsintenties doorgegeven voor vieringen als er een bepaald koor zingt, of bij bepaalde feesten.

Als u dat doet, dan het liefst per e-mail. Per briefje mag ook, maar dan graag uw telefoonnummer er bij.

In beide gevallen kunnen we dan bericht teruggeven wanneer de gebedsintentie(s) is (zijn) opgenomen. Wel het verzoek om na die periode weer opnieuw aan te vragen.

Bovendien is het altijd handig een emailadres of telefoonnummer mee te geven, want dan kunnen we contact opnemen als er vragen zijn. U geeft bijvoorbeeld een intentie op voor een datum dat er géén viering is. Wij willen dat even contact om zeker te weten welke datum u dan wel wilt.

BCP