Clara en Franciscus van Assisi, heiligen uit het Italië van de dertiende eeuw, zijn tot op de dag van vandaag voor veel mensen inspirerende voorbeelden. Zij zijn ook de patroonheiligen van onze twee parochies.
Franciscus, gegrepen door de liefde van de Oneindig Goede, voelde zich intens verbonden met al wie en wat geschapen is. Vanuit die diepe verbondenheid kon hij vriend en vijand, klein en groot aanspreken met broeder en zuster en ‘Vrede met jou’.
Clara is veel minder bekend dan haar grote voorbeeld. Ze leefde teruggetrokken in een klein klooster aan de voet van de stad Assisi. Waar zij vooral groot in was, was de pure en standvastige eenvoud van haar levensinzet. Clara en Franciscus wilden zonder voorbehoud hun leven leggen in de handen van God, zonder compromis, zonder levensverzekering, ongewapend. Ze wilden met lege handen leven.

Hoe vertaal je hun inspiratie naar onze tijd en cultuur?
Bij de Clara & Franciscus inspiratiemiddag worden twee lezingen aangeboden en kunt u naar keuze een workshop bijwonen.

LEZINGEN:
Beatrijs Corveleyn: 
Leven uit Clara’s Bron. Hoe kan Clara, een heilige van 800 jaar geleden, mij tot inspiratie zijn?
Felicia Dekkers: 
Sacro Monte, een heilige berg met Franciscus

WORKSHOPS:
Elisabeth Luurtsema: 
Aandachtig en verwonderd de natuur beleven door middel van mandala’s
Beatrijs Corveleyn: 
(H)eerlijk koken met wilde lentekruiden, bereid in de abdijkeuken. In samenwerking met Tini Brugge, o.a. auteur van De rijke wereld van kloosterkruiden.

Datum: Zaterdag 21 april 2018
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk

Programma:
13.30 uur Welkom door Joost Jansen
13.35 uur Introductie Clara en Franciscus door Beatrijs Corveleyn
13.45 uur Lezing Leven uit Clara’s Bron door Beatrijs Corveleyn
14.05 uur Powerpointpresentatie over Clara’s Bron door Elisabeth Luurtsema
14.25 uur Lezing Sacro Monte, een heilige berg met Franciscus door Felicia Dekkers
14.50 uur Pauze met koffie en thee, keuze workshop
15.05 uur Workshops. U kunt kiezen uit:
– Aandachtig en verwonderd de natuur beleven d.m.v. mandala’s door Elisabeth Luurtsema of
– (H)eerlijk koken met wilde lentekruiden, bereid in de abdijkeuken o.l.v. Beatrijs Corveleyn. In samenwerking met Tini Brugge, o.a. auteur van De rijke wereld van kloosterkruiden.
16.00 uur Napraten in de boekhandel met de gerechtjes bereid in de workshop.
Toegang: De entreeprijs bedraagt € 20,- Graag vooraf plaatsen reserveren via activiteiten@bernemedia.com. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van betaling van € 20,- p.p. op NL03 INGB 0001 0721 07 t.n.v.
Uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk o.v.v. Clara en Franciscus 21 april en uw naam.
U bent van harte welkom!
Klik hier voor meer informatie: