Bisschop van den Hende roept ons op om meer aandacht te hebben voor ons gebed. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen voor de bijeenkomst van donderdag 26 april met het thema ‘Jaar van Gebed’. Op de pastorale avond is dit onderwerp even ter sprake geweest maar door tijdgebrek kon daar verder niet op in gegaan worden. De aanwezige vonden dit wel jammer, zij worden dan ook van harte uitgenodigd voor deze avond. Diaken André van Aarle zal de avond leiden. Inspirerend voor je zelf en dienstbaar aan het pastorale team, iedereen is welkom. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, de avond begint om 20.00 uur. Graag even van te voren op geven bij Ria (0172) 60 21 30 of langeraar@rkgroenehart.nl.