Wat was het een bijzondere, mooie en leuke ervaring. Met Anouk Könst, Fleur Hilgers, Tim van der Hoorn, Jonna van der Post, Lucas Thomas, Maja Sikorska, Mandy de Jong, Merel Theuns, Sanne van Tol, Sofie van Rijn, Tess van Schie en alle vormelingen uit Leimuiden, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Zevenhoven. Na een uitgebreide, leerzame, soms saaie, maar vaak heel leuke voorbereiding aan de hand van het boek Vormselkracht hebben al deze jongeren op zondag 4 februari het Heilig Vormsel ontvangen. Deze bijzondere gebeurtenis mochten deze jongeren vieren in twee vieringen, in de kerk van Langeraar.

Wij kijken met trots op deze vieringen terug. Wat hebben jullie het allemaal goed gedaan. Iedereen had een taak in deze vieringen. Een stukje lezen, een voorbede opzeggen, kaarsen aansteken of de bloemen brengen naar Maria. Maar vooral hebben jullie deze dag het Heilig Vormsel mogen ontvangen. Nog een keer gefeliciteerd met deze belangrijke en bijzondere stap in jullie gelovige leven.

Karina en Jacqueline van de vormselwerkgroep Langeraar