Wie wel eens aanwezig is geweest bij een ziekenzalving weet dat zoiets een indrukwekkende gebeurtenis kan zijn.  Als degene die gezalfd wordt dit nog bij volle bewustzijn meemaakt, zie je dat dit sacrament iets met mensen doet.  Zowel de zieke of oudere die gezalfd wordt als de familieleden die erbij zijn, ervaren de weldoende werking van de ziekenzalving.  Het sterkt de mens, het geeft kracht om met problemen van ouderdom en zwakte om te gaan. Je voelt je gedragen door de mensen om je heen en bovenal door God. Je mag je gekoesterd weten in de palm van zijn hand.

Op 14 april om 11.00 uur vindt in onze kerk de ziekenzalving plaats.  Pastoor Glas en diaken Van Aarle zullen voorgaan in deze viering. Inmiddels zijn de uitnodigingen de deur uit gegaan.  Heeft u geen schriftelijke uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag deelnemen aan deze ziekenzalving, dan kunt u dit even laten weten aan de pastoraatsgroep, die zorgdraagt voor de organisatie. U kunt dit doen via het mailadres: rosavanmastwijk@gmail.com