Onlangs zijn naar alle kernen in onze federatie en naar de contactpersonen folders en posters verzonden over de Vuurdoop en de Zomerkampen. Dit jaar wordt de Vuurdoop, de jaarlijkse manifestatie voor vormelingen van 12 – 14 jaar, gehouden op zaterdag 19 mei 2018. Jongeren kunnen dit jaar de Vuurdooptrofee winnen in een wedstrijd om de beste fotocollage.

De fotocollage heeft als thema ‘Heb jij de Spirit?!’ De organisatie heeft enkele wedstrijdregels en tips voor het maken van de collage verzameld. Deze zijn met meer informatie te downloaden via het agenda-item Vuurdoop 2018 op deze website.

De Vuurdoop wordt georganiseerd om elkaar, de bisschop van Rotterdam en de grotere Kerk te ontmoeten en er een onvergetelijke dag van te maken. Centraal staat deze dag het verhaal van Pinksteren. Verder is er veel muziek, vuur en theater. De vormelingen beklimmen de toren van de kathedraal of bezoeken de donkere gewelven. Ook gaan zij in gesprek met mensen die zich op een speciale manier inzetten voor anderen.

Inzendingen van fotocollages voor de Vuurdooptrofee zijn mogelijk tot 20 april 2018. Aanmelden voor de Vuurdoop graag ook vóór 20 april 2018 zie het agenda-item Vuurdoop 2018.

Ook de inschrijving voor de Zomerkampen die het bisdom Rotterdam jaarlijks organiseert, is geopend. De Zomerkampen vinden plaats van 22-28 juli 2018 op diverse locaties en voor verschillende leeftijdsgroepen.