Zondag 25 maart hebben we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd.

In de Goede Week was er zelfs 2x een KinderWoordDienst in onze Parochiekern: Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Zondag 1 april, en dit is géén grap, is er tijdens de viering van 11.15 uur een KinderWoordDienst. Dat is op Eerste Paasdag. We vieren deze dag dat Jezus is opgestaan uit het graf.

Werkgroep KinderWoordDienst