Niet iedereen is op de hoogte van de regelingen m.b.t. de gebedsintenties in onze parochiekern. Daarom hier e.e.a. op een rij voor de duidelijkheid.

Gebedsintenties kunnen worden opgegeven
1. via de mail: rajau@casema.nl of via de email van het parochiesecretariaat: nieuwkoop@rkgroenehart.nl
2. Via een envelop in de brievenbus in de pastorie. (Niet de buitenbus s.v.p.)
3. Op dinsdag en donderdagmorgen bij het parochiesecretariaat dat dan open is van half 10 tot 12 uur.
U kunt u bijdrage (richtbedrag 12 euro per intentie)
• contant betalen bij het secretariaat
• In de envelop doen bij de opgaven van de intenties
• Overmaken op het gironummer dat op het tussenblad staat vermeld.
Als de opgave is gedaan vóór de op het tussenblad genoemde uiterste inleverdatum, worden de intenties bij de vieringen op het tussenblad vermeld.
De opgaven die binnen zijn vóór de donderdag voor de viering, worden bij de viering wel vermeld maar kunnen niet meer op het tussenblad

Bij overlijden:
De eerste 6 vieringen na de uitvaart wordt de overledene altijd afgeroepen.
Er wordt een brief naar de nabestaanden gestuurd met een opgave kaart voor nog eens een aantal keer afroepen op de door de nabestaanden op de kaart aangegeven data.
Daarna kunt u intenties altijd opgeven voor de door u gewenste vieringen en data.
BCP