De vastenactie is dit jaar voor het prachtige land Zambia, we steunen daar huishoudens in nood.
Dit is ontstaan door het uitbreken van de HIV/aids epidemie dertig jaar geleden.
Kinderen waarvan de ouders overlijden worden als van zelfsprekend opgevangen door familie, vaak de grootouders. Maar zij zijn oud en kunnen niet werken. De kinderen krijgen soms maar één maaltijd per dag, soms helemaal niets. De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria helpen sinds 1962 en wij willen hen een steuntje in de rug geven.
Zoals u ziet zit er net als vroeger weer een vastenzakje bij de Samenstromen. Zo willen we u allen de mogelijkheid geven om mee te doen met onze vastenactie.
U kunt het zakje met uw bijdrage in de brievenbus doen bij de Pastorie van H. Nicolaaskerk,
bij Karin Mulder Schout Clantstraat 22 of bij Ria Kennis Oude Nieuwveenseweg 109.
Bij voorbaat dank namens de grootouders en kinderen van Zambia.
Ria, Karin en Helma MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)