Drie jaar geleden is in de parochie dit Sacrament gezamenlijk gevierd.

Het was een indrukwekkende viering en bemoedigend voor degene die het Sacrament ontvingen.

Je zou daarom kunnen spreken van het Sacrament van bemoediging.

Ook dit jaar willen we deze parochiële ziekenzalving vieren.

De viering van de ziekenzalving is op donderdag 15 maart, van 10.00 uur en 12.00 uur, in het parochiehuis.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, en wilt u wel graag de ziekenzalving ontvangen.

Dan nodigen wij u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wij willen u vragen om uiterlijk 9.45 uur aanwezig te zijn.

Omdat wij willen weten hoeveel mensen er met de zalving meedoen, vragen wij u om u aan te melden, u kunt bellen of een e-mail sturen.

De telefoonnummers en mailadressen vindt u onderaan deze uitnodiging.

Bent u afhankelijk van vervoer, dan kunnen wij dat ook voor u regelen.

Bel even naar: Bets Verhage. Telefoon 573713 of mail betsverhage@zigo.nl.

Of naar Corrie Baas 06-16098620 of mail corriebaas@hotmail.com

Namens parochiecontact: Bets Verhage en Corrie Baas