Evenals vorig jaar zal ook dit jaar nu op ZONDAG 25 MAART, Palmzondag, om 19.30 uur een uitvoering zijn van de MATTHÄUS PASSION van Johann Sebastian Bach in onze kerk. Vorig jaren kregen we veel enthousiaste reacties.

De mooiste delen van de DVD van Pieter Jan Leusink met het Holland Boys Choir & Netherlands Bach Orchestra laten we zien op een groot scherm. Het geluid komt in de aukoestiek van onze kerk goed tot zijn recht.

De uitvoering duurt ongeveer 2 x 3 kwartier.

Dank zij ondertiteling kunt u het verhaal goed volgen.

Alle koorstukken zijn te horen en de solopartijen die voor het verhaal van belang zijn.

U krijgt een programma waarop alle onderdelen zijn vermeld en is aangegeven welke stukken we hebben uitgekozen.

Vooraf en in de pauze zijn er consumpties verkrijgbaar.

Inloop vanaf 19.00 uur. Er zijn geen gereserveerde plaatsen.

De toegang is vrij, maar uw bijdrage in de collecteschalen wordt zeer op prijs gesteld voor het bestrijden van de onkosten.

Uiteraard hebben we toestemming van Pieter Jan Leusink om zijn DVD te gebruiken.