Schroom niet, kom gerust een met ons meedoen!

Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom.

Dinsdagavond 19 – 20 uur in het Parochiehuis.

Bestuur en leden Jeugdkoor Flos Campi Nieuwkoop