Het nieuwe museumseizoen in het Oudheidkundig- en Poldermuseum aan de Noordenseweg nr. 23 gaat weer van start op zaterdag 3 maart a.s. Tot en met november 2018 is het museum geopend op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Momenteel is, naast de vaste opstelling over het werken op de polder, nog de expositie ‘Heilige Huizen’ te zien. Een stukje historie over de kerken van Nieuwkoop, waaraan alle kerken een bijdrage hebben geleverd. Veel foto’s van vroeger en nu, maar ook een scala aan kerkelijke voorwerpen is er te zien, met als blikvanger het tableau bij binnenkomst.

Op zaterdagmiddag 17 maart a.s. om 14.00 en 16.00 uur worden er gratis rondleidingen verzorgd. Een mooie gelegenheid om u uitgebreid te laten informeren. De toelichtingen worden verzorgd door de heren R. Aupers en B. Poot. U bent van harte welkom en natuurlijk is er een kop koffie of thee. Ook aan de kinderen wordt gedacht!

Deze tentoonstelling is te zien tot en met de maand mei. Daarna volgt een thema-expositie over de tijd van de wederopbouw, de schrale periode na de Tweede Wereldoorlog. Ook daarvoor bent u van harte uitgenodigd.

Het Historisch Genootschap Nieuwkoop