In februari was er geen gezinsviering in onze Parochiekern. In maart zijn er maar liefst 2! De eerste is meteen een bijzondere: op zondag 18 maart stellen de kinderen die hun Eerste Heilige Communie gaan doen zich voor aan de parochianen. Deze viering is om 9.15 uur.

De zondag daarop, 25 maart, vieren we met zijn allen de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. We hopen dat heel veel kinderen met hun palmpaasstok meelopen in de stoet.

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop