14 februari om 9.00 uur starten we de vastentijd met de viering van Aswoensdag.
De palmtakjes van vorig jaar kunt u in het weekend ervoor bij de kerk inleveren.

Iedereen is van harte welkom.