Wij willen u gaat attenderen op Akkoord en Jantje Betoncollecte, want spelen is superbelangrijk, maar steeds minder vanzelfsprekend.
Vorig jaar organiseerde Jantje Beton diverse activiteiten om spelen te stimuleren. Dit jaar houden ze op 10 april de Nationale Buitenlesdag en op 13 juni de Buitenspeeldag. Door buitenspel en buitenles leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, bewegen, ontdekken en onderzoeken.
Maar ook u kunt een steentje bijdragen!
In de week van 5 t/m 9 maart zullen de kinderen van het Kinderkoor Akkoord bij u langs de deur komen om te collecteren voor de doelen van Jantje Beton.
Wij hopen op uw bijdrage.