In alle kerken van onze HH. Clara & Franciscus federatie is de actie Kerkbalans in volle gang.

Diverse parochies in het bisdom lieten eigen kerkbalans-filmpjes maken. Maar er is ook een YouTube-filmpje voor alle parochies in het bisdom Rotterdam. Het filmpje legt uit waarom de actie Kerkbalans belangrijk is en roept op: Geef voor je kerk! Klik HIER om het filmpje te zien.

Vicaris-generaal Tjeerd Visser verbindt de actie Kerkbalans met gebed en geloof: “Hoe meer we het contact zoeken met Onze Lieve Heer, hoe meer we van Hem ook zullen leren hoe belangrijk het is om te geven. Op de eerste plaats dat je jezelf geeft, zoals God zichzelf ook gegeven heeft.” Daarnaast is het belangrijk om een financiële bijdrage te geven. Je bent als gelovige geroepen “om jezelf te geven voor Hem, voor de anderen en vooral voor Gods plan met deze wereld, waar de Kerk een onmisbare rol in heeft. Om die rol, die God aan zijn Kerk gegeven heeft, waar te maken moeten we met z’n allen ook bijdragen aan de actie Kerkbalans.”