In het hart van de ‘mirakelstad’ Amsterdam zal op zaterdag 17 maart voor de 136ste maal de Stille Omgang plaatsvinden, om het eucharistisch wonder te herdenken dat daar op 15 maart 1345 plaatsvond. Uniek aan de Omgang is de stilte, opvallend in de meest roerige buurt in Amsterdam, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden christenen die in de vastentijd bidden en boete willen doen voor de tekortkomingen van de mensheid maar ook voor de vrijheid van Godsdienst. Het thema dit jaar is: “Eucharistie=Liefde”.

Vanuit de parochies Langeraar, Aarlanderveen,  Leimuiden, Rijnsaterwoude en Roelofarendsveen gaan wij ook dit jaar de Stille Omgang lopen. Pastoor Glas, pastor Bosma en diaken van Aarle gaan met de pelgrims mee.  Voor het vertrek van de bus naar Amsterdam is er  om 22.15 uur een kort Lof in de Kerk van de H. Adrianus te Langeraar. Om 12.00 uur is de Eucharistieviering in de kerk van het Begijnhof waarna de Stille Omgang plaatsvindt.

Na terugkeer is er voor de pelgrims uit Langeraar/Aarlanderveen koffie met een broodje in het Koetshuis, naast de Langeraarse Kerk. Voor de pelgrims uit Leimuiden/Rijnsaterwoude/Roelofarendsveen is dat in Restaurant Keijzer in Leimuiden.

Kaarten à € 15,00 zijn tot 13 maart te verkrijgen: Langeraar, Ria van der Vlugt, telefoon: (0172)60 21 30 of (0172) 60 39 07; Aarlanderveen, Leo van Veen, telefoon: (0172) 60 41 06; Leimuiden Rijnsaterwoude Roelofarendsveen Piet Cozijn, telefoon: (0172) 50 97 26.