Niet alleen binnen de grenzen van onze parochiekern  is de PCI actief, ook daarbuiten ondersteunt de Langeraarse PCI diaconale projecten. Vergeleken met de nood in de steden binnen het bisdom Rotterdam zijn de problemen in Langeraar goed te overzien. In onze kern kan men bij een verzoek om hulp rekenen op een snelle reactie van de PCI. Anders wordt het als de PCI geconfronteerd wordt met hulpvragen uit “stadse” gebieden. Het is voor ons in Langeraar heel moeilijk om daarover een juist oordeel te vormen. Vanuit het bisdom Rotterdam, dat omvat zo ongeveer de hele provincie Zuid-Holland, wordt door de Diocesane Caritas Instelling, de DCI, een stimulans gegeven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

De woorden zorg en solidariteit staan daarbij centraal. Een voorbeeld van zorg – zowel acute als blijvende hulp aan mensen in nood – is het financieel steunen van het straatpastoraat in steden als Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Solidariteit – kiezen voor de mensen in nood en naast hen blijven staan – zien we terug in subsidies aan de Exodushuizen waar ex-gevangenen de kans krijgen een nieuw leven op te bouwen om weer gewoon mee te kunnen doen in de maatschappij.

Vele diaconale projecten in Zuid-Holland kunnen rekenen op steun vanuit de DCI, die haar inkomsten verkrijgt vanuit de parochies in het bisdom. De Langeraarse PCI draagt ook bij aan de DCI en geeft zo gestalte aan haar missie hulp te bieden aan hen die dat nodig hebben, ook buiten Langeraar.