Onze koster-duizendpoot is al een tijdje ziek, maar is gelukkig herstellende. Haar vele taken worden door veel lieve vrijwilligers overgenomen. Als u gewend was iets aan haar te vragen betreffende onze parochiegemeenschap, kunt u altijd Irma van Eimeren (571855) of Rob Aupers (572140) bellen, want die weten bij wie u nu moet zijn.