Geaarde spiritualiteit gaat over de vraag hoe we ons verhouden tot de alledaagse realiteit, met alle weerbarstigheden, passies, strijd en pijn. Het is een vorm van spiritualiteit waarin ons lichaam een belangrijke rol speelt en onze emoties voelen en uiten. Volgens de heilige Benedictus, die algemeen wordt beschouwd als vader van het kloosterleven in de Latijnse Kerk, zijn er twee stijlen van spiritualiteit de ene stijl is ons lichaam (geaarde spiritualiteit) de andere is onze ziel (hemelse spiritualiteit). Beide stijlen zijn nodig om tot God op te klimmen.
Twee dinsdagavonden voor wie nog huiverig staan ten opzichte van spiritualiteit en meditatie aan de hand van het boekje ‘Geaarde spiritualiteit’ van Ton Roumen.
Deze kring is een voorbereiding op een meditatie bijeenkomst na een dienst met Rob Boersma op 8 april.
Datum: dinsdag 31 januari en 6 februari 2018
Tijd: 19.30- 21.00 uur
Locatie: Gereformeerde kerk PKN Nieuwkoop
Leiding: Rob Boersma en Jan Roos