In de Adventstijd is er verteld en gecollecteerd voor tienermoeders in Congo. Dit project heeft grote slaagkans omdat de Paters Redemptoristen in Congo een groot pastoraal en sociaal netwerk hebben. Zij zorgen al voor scholing, computerles, watervoorziening en het verstrekken van kleinvee als microkrediet. Zij willen gedurende 3 jaar 180 tienermoeders opleiden tot coupeuse. In onze federatie zijn verschillende naaimachines aangeboden en er is een mooi bedrag in de collectes en in de rode dozen achter in de kerk, van 487,45 opgehaald. De Solidariteitsmaaltijd in Aarlanderveen bracht netto € 1.000,– op .
In de veertigdagentijd zullen we u op de hoogte houden van het Vastenaktie project: armoedebestrijding in Mbala, Zambia. Het project richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen, die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Ze hebben allemaal een laag inkomen – tussen de 0 en 6 euro per week – en veel van hen hebben de zorg voor een aantal (klein)kinderen. Via het project willen we ze helpen voldoende inkomen te verwerven zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen. Er zullen solidariteitsmaaltijden en een pelgrimstocht in onze regio gehouden worden. Meer info elders in deze Samenstromen.