Op de eerste zondag van de Advent, ging het diocesane Jaar van Gebed van start. Bisschop Van den Hende was als celebrant aanwezig in de zondagse eucharistieviering in de Hartebrugkerk van Leiden. Daar opende hij aan het einde van de eucharistieviering het diocesane Jaar van Gebed met een speciaal gebed om zegen over het komende jaar. Na afloop van de zondagse mis werd de brief van de bisschop, die bisdombreed is verspreid, aan de kerkgangers uitgereikt.

Bisschop Van den Hende: “In het evangelie op de eerste zondag van de Advent roept Jezus op tot een levenshouding van waakzaamheid. Met een kleine gelijkenis maakt Jezus op beeldende wijze duidelijk dat de Heer terugkeert op het einde van de tijd, en dat wij in de tussentijd geroepen zijn om op waakzame wijze de ons toevertrouwde roeping met heel ons hart te volbrengen.”

“Wakker blijven heeft niet alleen te maken met je ogen openhouden. We kunnen ook in slaap raken door onverschilligheid of ontmoediging. Waakzaam zijn kunnen we als leerlingen van de Heer niet alleen op eigen kracht. Het is niet louter een kwestie van discipline. Belangrijk is om te volharden in gebed. Zonder bidden geen voortgang van ons geloof. Zonder gebed kan de Kerk haar roeping in deze wereld niet volbrengen.”

De bisschop benadrukte dat volgens de gelijkenis in het evangelie de Heer aan ieder van de dienaren een taak en eigen opdracht geeft. “Dit betekent dat ieder van ons wordt aangesproken om waakzaam te blijven”, aldus de bisschop. “Bidden kunnen we niet aan een ander uitbesteden noch kunnen we ons verschuilen achter een ander wanneer er gevraagd wordt om een persoonlijk geloof in de Heer aan de dag te leggen, en zo ons eigen aandeel te hebben in de zending van de Kerk als netwerk van liefde. Al kunnen wij door onze zonden ons voelen als afgevallen blaadjes (eerste lezing uit Jesaja 63), het gaat er om dat de boodschap van Christus steeds meer ingang vindt in ons hart (tweede lezing uit 1 Korintiërs 1).”

“De tijd van de Advent biedt de gelegenheid tot bekering, want de Heer is barmhartig. Opnieuw waakzaam zijn. Eigenlijk wordt heel ons leven ten diepste getekend door het perspectief van de wederkomst van de Heer. Volharden in gebed, dat mogen wij als Kerk in het komende Jaar van Gebed opnieuw ontdekken, en aanvaarden als fundament en bron op onze levensweg met de Heer en zijn evangelie.”